Norsk–tamilsk juridisk ordbok

Norwegian–Tamil Legal Dictionary

நொஸ்க் - தமிழ் சட்ட அகராதி

R.M. Raj

2010

42 sider

ISBN ISBN 978-82-92458-05-1

kr 120  (om rabatt)

Dette er den første juridiske ordboka for tamiler som er bosatt i Norge. Boka inneholder ca. 700 av de viktigste juridiske begrepene fra norsk lovverk.

Forfatteren, R. M. Raj, er 23 år gammel og har bodd i Norge siden 2003. Han arbeider blant annet som oversetter og tolk mellom norsk og tamilsk og singalesisk.

This is the first legal dictionary for Tamils living in Norway. The book contains approximately 700 of the most important legal concepts from Norwegian legislation.

The author, R. M. Raj, is 23 years old, and he has lived in Norway since 2003. Among other things he works as translator and interpreter between Norwegian, Tamil, and Sinhalese.